dissabte, 3 de novembre de 2007

Migjorn

Al migjorn que el cos

demana repòs,

arraulit d’una bella caminada.

Jeure com un gos

en qualsevol racó;

la mirada closa,

el senderi absent,

protegit de la darrera andanada.

Boca de llop,

badalls lents

que furguen el silenci,

absències, no fer res

en una soledat adelerada.

Al migjorn que el cos

demana repòs,

arraulit d’una bella caminada.

Jeure com un gos

en qualsevol racó;

la mirada closa,

el senderi absent,

protegit de la darrera andanada.

boca de llop,

badalls lents

que furguen el silenci,

absències, no fer res

en una soledat adelerada.

Al migjorn que el cos

demana repòs,

arraulit d’una bella caminada.

Jeure com un gos

en qualsevol racó;

la mirada closa,

el senderi absent,

protegit de la darrera andanada.

Boca de llop,

badalls lents

que furguen el silenci,

absències, no fer res

en una soledat adelerada...