dijous, 11 de febrer de 2010

Els arguments dels matinersLleida 11 de març de 1847.

En un poble d’aquesta província farà uns sis dies va arribar un matiner de la muntanya, que va anar a parar a casa del capellà; no va sortir fins a l’endemà. I després el capellà va comptar al notari que el facciós li havia dit, que quan entressin al cap de pocs dies al poble no ofendrien els veïns, doncs venien només a alçar gent a favor del comte de Montemolin per treure els empleats que oprimeixen els pobles, perquè quan van aquests a pagar als recaptadors se’ls diu que si donen cinc mil rals de consums no pagaran mes que una curta quantitat i quedarà tant a favor del poble; infeliç qui no es conforma amb el robatori que es nota, i fins i tot quan paguen el que deuen, els cobren recàrrecs, tot despatxant-los abans per tindre eixa ganga més, i que tot ho atropellen per tal de menjar-se la major quantitat de les contribucions.

I no es parla d’una altra cosa, que es nota que venint despullats aquests pelacanyes, als tres mesos viuen millor que els més rics del país, i les seves dones ostentant luxe. Això diuen els montemolinistes i els pobles els escolten sense disgust.