dissabte, 25 de desembre de 2010

Dia 6 de juliol. Tortosa 1810
Diari de Tortosa

Dia 6.
S'observà que l'enemic tenia un obús i un canó de batalló, al costat de l'església de Roquetes; les nostres artilleries van dirigir alguns tirs cap a aquell punt, i l'enemic s'afanyà a retirar les peces. A la una de la tarda s'obstinà tant una guerrilla, que va atreure l'enemic a l'abast de la nostra artilleria, de la qual, segons donà indicis, va rebre molt de mal.

Dia 7.
Prosseguiren les guerrilles sense novetat.