diumenge, 26 de desembre de 2010

Dia 8 de juliol. Tortosa 1810Diari de Tortosa

Dia 8.
Es tingué notícia a la plaça que una partida de francesos havia arribat a Tivenys. A les 10 de la nit atacaren amb vigor el cap del pont, i foren rebutjats amb una pèrdua considerable. El Governador Velasco, que s'havia negat a abandonar el seu lloc, malgrat el deplorable estat de la seva salut, se sentí molt alleugerat amb el fet.

Dia 9.
A les 10 de la nit l'enemic va tornar a atacar amb més furor el cap del pont, durant l'espai d'una hora el foc d'una i altra part fou infernal. Va cedir l'enemic a l'escarment de la seva temeritat, es retirà a les seves posicions, però a les 3 del matí va repetir l'atac amb major ímpetu i amb tropes de refresc. fou rebutjat completament en menys temps que la primera vegada. Patí molta pèrdua en morts i ferits, els quals van sortir a recollir amb carros i llanternes cobertes. Mentre durava el combat, el pas del pont era molt arriscat, a causa del diluvi de bales que el creuaven, però les heroiques tortosines, animades d'un esperit viril i aspirant a la glòria de les immortals Saragossanes, passaven i repassaven amb la major serenitat. Portaven aigua, vi i aiguardent als seus defensors, que lluitaven amb coratge a l'estacada i bateries. Dues d'elles foren ferides, i el govern ha recompensant el seu mèrit, tot concedint-les el noble distintiu d'una medalla d'honor, i una pensió anual de 100 lliures catalanes.